Ir-Rebbieħ li Għadu Jirbaħ

X'Kitbu u X'Qalu Dwar San Ġorġ Megalomartri

9789918202355
Hardback

Description

X’Kitbu u X’Qalu Dwar San Ġorġ Megalomartri

L-aktar xbihat komuni ta’ San Ġorġ Megalomartri huma dawk li juruhulna fuq iż-żiemel, fi ġlieda mad-dragun biex jeħles tfajla mill-periklu li sabet ruħha fih. Din il-leġġenda tant xegħlet il-fantasija ta’ pitturi kbar li wħud minnhom ħallewlna sensiela ta’ kwadri li, wieħed wara l-ieħor, jagħtuna fid-dettall il-mumenti differenti ta’ din il-leġġenda, li mhix antika daqs il-figura storika ta’ San Ġorġ. Anzi, ta’ min jgħid li din il-leġġenda tal-ġlieda ta’ San Ġorġ mad-dragun, daħlet fi Żmien il-Kruċjati, bejn wieħed u ieħor lejn tmiem is-seklu ħdax, meta San Ġorġ, bil-ġrajjiet tal-martirju tiegħu, kien diġà ġibed lejh il-qlub ta’ ħafna popli.

Ta’ min jgħid ukoll li l-ħolqien ta’ leġġendi kien jinbena dwar persuni li diġà jkunu għaġġbu lil ħafna popli bl-għemejjel tagħhom. U, biex jagħtu aktar importanza lil dawn il-persuni, kienu joħolqu għadd ta’ ġrajjiet madwar il-personalità tagħhom bil-ħsieb li jimmortalizzaw tifkirithom. Kif jgħallem l-aġjografu magħruf H. Delahaye S.J., Bollandista, “Il-leġġendi li jinbtu madwar persuna, bl-ebda mod m’għandhom inaqqsu mill-importanza storika ta’ dik il-persuna.” Mhux ta’ min iħalli barra l-fatt li l-kelma ‘leġġenda’ ġejja mill-verb Latin ‘legenda’ u tfisser ‘xi ħaġa li għandha tinqara’.

Qed noffrilkom dan il-volum mimli tagħrif interessanti dwar il-Qaddis li rebaħ fil-martirju, rebaħ bil-kult kbir tiegħu, u għadu jirbaħ fi żminijietna, kif nittama li jagħmel f’kull min iqalleb sewwa l-paġni ta’ dan il-ktieb. Tibqgħux lura, l-aktar intom li tassew tħobbu lil San Ġorġ, li tiksbu kopja tiegħu. U San Ġorġ, min-naħa tiegħu, żgur li jbierek lil dawk li jsiru aktar midħla tar-rebħa u bħalu huma wkoll isiru rebbieħa Kristjani.

Additional information

Weight 1200 g
Dimensions 25 × 17.7 cm
Author
Cover
Language Maltese
Publisher
Year of publication
Pages 524
ISBN 9789918202355

Product categories and tags

You may also like…