Il-Malti Intermedju

Noti dettaljati u karti mudell għall-eżami

9789995799922
Paperback

Description

Dan il-ktieb qiegħed imfassal apposta biex jgħinek, jiggwidak u jippreparak għall-eżami tal-Malti fil-livell intermedju għall-eżami ta’ Mejju 2021 ’il quddiem. Dan il-ktieb hu miktub minn żewġ għalliema tal-Malti, li għallmu l-livelli kollha tal-MATSEC, għalhekk l-informazzjoni li fih hi ppreżentata b’mod ċar u konċiż.

Fih jinkludi:

 • deskrizzjoni dettaljata tal-eżami tal-Malti intermedju;
 • pariri kif tipprepara għall-eżami;
 • pjan ta’ studju għall-eżami;
 • pjan kif tqassam il-ħin għall-eżami;
 • pariri kif twieġeb f’taħriġ il-fehem;
 • mudelli tat-tweġibiet għal mistoqsijiet partikolari f’taħriġ il-fehem;
 • noti fuq il-lingwistika;
 • noti u kummenti analitiċi fuq il-ktieb tal-poeżija Xi Drabi Mqar Persuna ta’ Simone Galea
 • noti u kummenti analitiċi fuq ir-rumanz Ħelsien ta’ Ġużè Bonnici;
 • pariri kif tagħmel komponiment letterarju tajjeb;
 • komponimenti letterarji mudell;
 • komponimenti tal-lingwistika mudell;
 • 5 karti mudell tal-oral tal-eżami;
 • 5 karti mudell tal-karta tal-eżami bil-miktub;
 • kitba aġġornata skont l-aħħar regolamenti tal-ortografija.

Additional information

Weight 260 g
Dimensions 24 × 17 cm
Author ,
Cover
Publisher
Year of publication
ISBN 9789995799922
Pages 124
Language Maltese

Product categories and tags

You may also like…