II-Metamorfosi

Traduzzjoni ta' Manwel Cutajar

9789995748821
Paperback

Out of stock

Join the waitlist to be emailed when this product becomes available

Description

“L-arti kollha ta’ Kafka hi dik li tobbliga lill-qarrej jaqra mill-ġdid. L-għeluq tax-xogħolijiet tiegħu, jew in-nuqqas tagħhom, jissuġġerixxu spjegazzjonijiet, iżda li ma jintwerewx b’mod ċar u jesiġu, sabiex jidhru msejsa tajjeb, li jerġgħu jinqraw minn angolu differenti. Xi mindaqqiet, fihom possibbiltà doppja ta’ interpretazzjoni, li minħabba fiha jinħass il-bżonn ta’ qari ripetut. Dan hu li fittex jagħmel l-awtur. Imma jiżbalja min ikun irid jinterpreta kollox fid-dettal meta jaqra ‘l Kafka. Simbolu dejjem jittieħed b’mod ġenerali u, preċiża kemm tkun it-traduzzjoni tiegħu , artist irodd il-moviment li fih sa fejn jista’ biss: ma teżistix traduzzjoni kelma għal kelma. Barra minn hekk, xejn mhu aktar diffiċli milli tifhem xogħol simboliku. Simbolu dejjem jisboq lil min jagħmel użu minnu u jġiegħlu jgħid fil-fatt aktar milli jkun konxju li esprima. F’dan ir-rigward, l-aktar mod żgur kif tifhmu, huwa dak li ma tipprovokahx, li x-xog’ol tidħol għalih b’moħħ miftuħ mingħajr prekonċetti u bla ma tfittex il-kurrenti sigrieti li fih. Għal Kafka, b’mod partikolari, jixraq li dak li jkun joqgħod għall-logħba tiegħu, li jidħol… għar-rumanz permezz tal-forma.”

It-Tama u l-Assurd fix-Xogħol ta’ Franz Kafka

Kitba ta’ Albert Camus

Traduzzjoni ta’ TONI AQUILINA

Additional information

Weight 170 g
Dimensions 21.5 × 14 cm
Author
Cover
Publisher
Year of publication
ISBN 9789995748821
Pages 116

Product categories and tags

SKU: 9789995748821 Categories:

You may also like…