Cor ad Cor Loquitur

25 Sena ta' diskorsi Aġjografiċi (1993 - 2018) L-Ewwel Volum

9789995775261
Hardback

In stock

Description

Mons. Hector Scerri qed jaqsam mieghi l-fidi u d-devozzjoni tieghu. Kliem dawn il-prietki johorgu minn qalb wiehed li mhux biss jemmen f’dak li qed jghid imma li maxtar kull kelma fi hsiebu u f’qalbu qabel ma johrogha minn fommu…
 
Il-qarrej jinduna mill-ewwel li l-predikatur jemmen f’dak li qed jghid u qieghed juza l-mezzi kollha biex jitrasmetti dan it-twemmin lis-semmiegha tieghu. Din hija l-vera retorika, l-arti tal-perswazjoni b’diskors, imzejjen kemm trid, imma dejjem logiku u bis-sens, poggut solidament fuq argumenti biblici u patristici…
 
In-notazzjonijiet ghall-omeliji huma temi li l-awtur jipproponi biex kulhadd jizvolgihom kif jixraq. Nittama li s-sacerdoti mhux biss jaqraw dan il-ktieb ghad-devozzjoni taghhom, imma jistudjawh u johduh bhala mudell ghall-prietki taghhom infushom. Nies ohra, imbaghad, jaqrawh bhala qari spiritwali. 
 
KARDINAL PROSPERO GRECH, MID-DAHLA TAL-KTIEB

Additional information

Weight 1090.0000 g
Dimensions 21.5 × 15 cm
Publisher
Pages 714
ISBN 9789995775261
Cover
Year of publication
Author

Product categories and tags

SKU: 9789995775261 Categories: