Cor ad Cor Loquitur – It-Tieni Volum It-Tieni Parti 1998 – 2012

Qalb tkellem lill-qalb

9789995775971
Hardback

In stock

Description

Ġabra ta’ Diskorsi dwar il-Fidi u l-Ħajja Nisranija fil-Knisja u fis-Soċjetà (1998 – 2019)

Huwa ta’ pjaċir kbir għalija li nintroduċi t-tieni volum tal-kitbiet ta’ Mons. Hector Scerri, li bħal San John Henry Newman, iqis li l-kitba tiegħu toħroġ mill-qalb u tipprova tilħaq il-qalb ta’ min qed jaqra jew jisma’ … cor ad cor loquitur. F’dan il-volum wieħed isib diversi kitbiet ta’ approfondiment teoloġiku mill-aqwa u aħna nixtiequ nuru l-gratitudni tagħna lejn saċerdot Malti li ħaddem l-intellett u l-qalb tiegħu biex jesprimi raġġ sabiħ u arrikkenti tal-għerf tat-tradizzjoni tal-Knisja. Nixtieq insellem id-diversi ħidmiet li Mons. Scerri jħaddan fid-djoċesi u fl-Università ta’ Malta għaliex dawn jidhru ċari fil-kitbiet tiegħu. L-impenn għal teoloġija sana, l-imħabba tiegħu lejn il-maġisteru tal-Papiet, il-ħeġġa tiegħu għall-ekumeniżmu, għall-istudju tal-Missirijiet tal-Knisja jew tal-Patroloġija, kif ukoll imħabba speċjali għas-saċerdozju. Nawgura li l-qari ta’ dan il-volum, teżor prezzjuż ta’ tradizzjoni teoloġika Maltija, ikun ta’ siwi għal kull min jaqrah u tal-ikbar glorja lil Alla.

L-ARĊISQOF CHARLES J. SCICLUNA, Mid-Daħla tal-Ktieb

HECTOR SCERRI, imwieled fl-1965, u ordnat saċerdot fl-1993, ilu jgħallem it-teoloġija dommatika fl-Università ta’ Malta mill-1998. Huwa l-President tal-Kummissjoni Dottrinali tal-Konferenza Episkopali Maltija u President tal-Kummissjoni Ekumenika tal-Arċidjoċesi ta’ Malta. Fl-2014, il-Papa Franġisku ħatru konsultur fil-Kunsill Pontifiċju għall-Promozzjoni tal-Għaqda fost l-Insara. Huwa wkoll il-Fundatur-President tas-Soċjetà Patristika Maltija, u l-awtur jew l-editur ta’ erbatax-il ktieb. Ikkontribwixxa artikli akkademiċi f’bosta rivisti Maltin u barranin, kif ukoll f’rivisti lokali ta’ xejra aktar popolari. Is-suġġetti li jikteb dwarhom jinkludu s-sagramenti, il-patristika, l-ekumeniżmu u r-rabta bejn fidi, spiritwalità u l-ħajja ta’ kuljum.

Additional information

Weight 1130 g
Dimensions 21.5 × 15.3 cm
Author
Cover
Publisher
Year of publication
ISBN 9789995775971
Pages 734

Product categories and tags

SKU: 9789995775971 Categories: