Blog

1 4 5 6

The Breeding Birds of Malta – Review in British Birds

A review of the The Breeding Birds of Malta has appeared in this January’s issue of British Birds. The review has been written by Prof. Dr Jeremy Greenwood formerly Director of the British Trust for Ornithology. He is currently working in an honorary capacity at the Centre for Research into Ecological and Environmental Modelling of the British Trust for Ornithology. He is also one of the Directors of the British Birds Journal.

Ktieb ġdid mis-sensiela Fil-Kċina m’Anton – PIZZA

Pizza No. 7

Pizza No. 7 li se jkun għall-bejgħ aktar tard f’Awissu huwa ktieb ieħor mis-sensiela Fil-Kċina m’Anton.

Dan il-ktieb jagħti l-opportunità lil kull min iħobb il-pizza, li jagħmel din l-ikla, li dejjem qiegħda isir aktar popolari mal-Maltin. Bħas-soltu Anton jagħtina varjetà kbira ta’ pizez. Fost oħrajn f’dan il-ktieb insibu pizzez bil-brunġiel, bit-tiġieġ, bil-brokkoli, bil-patata, bl-ispinaċi friska u saħansitra bl-aruka. Barra mir-riċetta klassika tal-pizza nsibu riċetti tad-deep pan, il-calzone u l-focaccia.

Kull min iħobb jiekol il-pizza għandu jkollu ktieb bħal dan fil-kċina tiegħu.

Kotba oħra f’din is-sensiela:

Għaġina Ħelwa No. 1 Ikel Sajfi No. 2 Barbeques No. 3 Il-Milied: Cocktail parties u ħelu No. 4 Ikel għall-Milied No. 5 Għaġin No. 6

75 Lehma 75 Fehma

Gozitan, Charles Daniel Saliba, has recently launched a new book named 75 Lehma 75 Fehma. This poem anthology is intended to help students appreciate Maltese literature while passing examinations with flying colours. The book is an important tool for students currently in Junior Lyceums or Secondary schools because it covers nearly all the poems enlisted in the Education division syllabi and private and church schools syllabi. It includes a short note on every poet in this anthology, a selection of poems of these poets, accompanied by explanatory notes and exercises at different levels on each poem.

Apart from all this, there is a detailed explained list of the figures of literary discourse accompanied by exercises, a detailed explanation of examination questions, including SEC questions, good studying skills, and two cultural activities for Maltese and Gozitan students, as well as a detailed explanation of the most common grammatical errors. As expected this book follows the latest developments in Maltese orthography.

The poets included in this anthology are:

Ġan Anton Vassallo (1817–1868); Annibale Preca (1832–1901); Dwardu Cachia (1858–1907); Dun Karm Psaila (1871–1961); Anastasju Cuschieri (1876–1962); Ninu Cremona (1880–1972); Guzè Delia (1900–1980); Mary Meilak (1905–1975); Rużar Briffa (1906–1963); Ġorġ Zammit (1908–1990); Ġorġ Pisani (1909–1999); Anton Buttigieg (1912–1983); Karmenu Vassallo (1913–1987); Dun Frans Camilleri (1919–1990); Parti Marjanu Vella (1927–1988); J.J. Camilleri (1928–); John Sciberras (1932–2004); Victor Fenech (1935–); Daniel Massa (1936–); Achille Mizzi (1939–); Carmel Attard (1943–1994); Joe W. Psaila (1943–); Mario Azzopardi (1944–); Dun George Mercieca (1944–); Philip Sciberras (1945–); Ġorġ Borg (1946–); Joe Friggieri (1946–); Oliver Friggieri (1947–); Carmel Calleja (1948–); Raymond Mahoney (1949–); Charles Bezzina (1961–); Adrian Grima (1968–); Louis Briffa (1971–); Donovan Gatt (1986–); Vanessa Attard (1989–).

1 4 5 6