Marcellinu Hobz u Nbid

Paperback

In stock

Description

Marcellinu Hobz u Nbid – grajja li tqanqal il-qalb. La darba tibda taqra dn l-istorja ma jaghtikx li tieqaf. L-incidenti li jsehhu minn meta l-patrijiet isubu tarbija wara l-bieb tal-kunvent taghhom sa meta din tikber f’tifel normali, li jaghmel minn kollox,… issahhru ‘l-kbar, ahseb u ara lit-tfal ta’ mparu. U ma jistax ikun mod iehor, ghax l-ingredjenti li fiha din il-grajja jkattru l-kurzita, jaghtuk xi sorpriza, inisslulek tbissima, u jqabbzulek ukoll xi demgha. Kien sewwa sew ghalhekk li dan il-ktieb, mill-original bl-Ispanjol, inqaleb f’hafna lingwi, fosthom ghall-Malti minn Tuse Costa, u sahansitra madwar hamsin sena ilu – sar film li ghadu jintwera fuq l-istazzjonijiet tat-televixin u jsahhar lil min jarah, sa llum.

Additional information

Weight 162.0000 g
Dimensions 21 × 14.8 cm
Publisher
Pages 64
Cover
Year of publication
Author

Product categories and tags