L-Ikona ta’ Omm Alla ta’ Damasku

9789995730055
Paperback

Description

Il-ħarsa ta’ Ġesù, u b’rifless dik ta’ Marija, hija ħarsa li minnha toħroġ ħafna tenerezza iżda fl-istess ħin xi ħaġa profonda, kiebja, gravi, sofferta. Marija taf x’inhu s-salib, għalhekk ħarsitha hi kollha mogħdrija, kapaċi tikkumpatixxi. Dil-ħarsa mimlija bil-kumpassjoni hi mdawra lejn kull wieħed minna, tħares lejn kulħadd. Min hu mnikket, fqir u waħdu, issa jaf li dawn l-għajnejn mimlijin bl-imħabba u l-kumpassjoni huma mdawrin lejh.

L-istorja u l-ispiritwalità tal-Ikona ta’ Omm Alla ta’ Damasku meqjuma fil-Knisja Griega Kattolika tal-Belt Valletta, u l-analiżi biblika u artistika tagħha.

Id-Damaxxena

Additional information

Weight 320 g
Dimensions 23.5 × 16.5 cm
Author ,
Cover
Language Maltese
Publisher
Year of publication
Pages 93
ISBN 9789995730055

Product categories and tags

You may also like…