L-Eremita ta’ Wied il-Għasel

mis-sensiela "il-leggenda ta'"

9990975-72-8
Paperback

In stock

Description

Ħjiel mill-Istorja ta’ Malta

Il-Mosta fil-bikri

Sa tmiem is-seklu XIV l-inħawi fejn illum hemm il-Mosta kien hemm għadd ta’ rħula żgħar bħal raħal Calleja, raħal Sir, raħal Ħobla, ta’ Bise (Pissa) u ta’ Dimag (Dimekk). Fl-1419 in-nies li kienu jgħixu fihom kienu jlaħħqu madwar 475 ruħ. Sa mitejn sena wara dawn l-irħula saru raħal wieħed li beda jissejjaħ “il-Mosta”, isem li fl-Għarbi jfisser ‘wesgħa ta’ art fil-qalba ta’ pajjiż’. Fl-1608 il-Mostasaret paroċċa. Kellha dak iż-żmien madwar elf ruħ, il-biċċa l-kbira minnhom bdiewa. Kien hemm ukoll nies tas-snajja, fosthom bennejja u naġġara. Barra mill-knisja parrokjali l-Mosta kellha knejjes iżgħar bħal ta’ Sant Anton Abbati fejn l-eremita Kerrew kien jitlob.

Leġġendi Maltin

Additional information

Weight 50.0000 g
Dimensions 19.0 × 11.5 cm
Publisher
Pages 16
ISBN 9990975-72-8
Cover
Year of publication
Note disinji: George Apap

Product categories and tags