L-Ekonomija f’Ilsien ix-Xjenza u l-Filosofija

9789995796242
Paperback

Description

Dan huwa ktieb għal kollox differenti minn ħafna oħrajn dwar l‑ekonomija li nkitbu bl‑ilsien Malti dwar l-ekonomija f’pajjiżna… u dwar l-ekonomija fil-fatt għandna ftit li xejn kotba bil-Malti. Huwa studju li jeżamina ħafna ideat, prinċipji, prattiċi, argumenti u kunċetti dwar il-ħsieb u l-ħajja ekonomika. Il-metodu huwa dak ta’ analiżi u interpretazzjonijiet ta’ mġiba ta’ parteċipanti, dawk spiss imsejħa l‑istakeholders. L-analiżi hija fuq kollox f’forma mhux biss predominentement filosofika, iżda li anki spiss tirrikorri għal għodda mid-dinja tax-xjenza,tal-inġinerija u tat-teknoloġija.

Għal żmien twil kemm ekonomisti kif ukoll filosofi fittxew tweġibiet għal mistoqsijiet inkwetanti dwar jekk it-teorija ekonomika, kif komunement mibnija, hix strument utli u siewi biżżejjed għall-akkwist ta’ miri soċjali ta’ kull tip. L-awtur hawnhekk jikkunsidra l-kunċett innifsu ta’ dawn il-miri, u l-possibilità li rikostruzzjoni tat-teorija ekonomika fid-dawl ta’ analiżi soċjofilosofika, tista’ tirrendiha għodda aħjar lejn miri soċjali.

Din id-diskussjoni hija waħda intensiva u profondament kritika, u titlob mill-qarrej livell għoli ta’ impenn jew sforz intellettwali.

 

Additional information

Weight 510 g
Dimensions 25 × 17.5 cm
Author
Cover
Publisher
Year of publication
ISBN 9789995796242
Pages 228

Product categories and tags

SKU: 9789995796242 Categories: