It-Tradiment Infami 2

Sensiela: Indrì, Is-Sajjied Malti

978-99957-46-24-7
Paperback

In stock

Description

Indrì jsalva lil Dorotea minn grupp ta’ kavallieri li riedu jwaqqgħulha unurha u jgħid lil Pietru li xtaq iwarrabha minn San Ġiljan. Jibagħtu jaqdih għand il-Baruni u l-Ħakem, iżda ma jafx x’hemm jistennieh.

L-infatwazzjoni ta’ Ġużeppi, l-ilsir tal-Baruni Dingli, għal Marija bint is-sajjied, titkattar. Jistqarrilha bosta xorti. Fit-triq, l-ilsir jixhed attentat ta’ qtil minn xi kavallieri. Meta jirrapporta kollox lil sidu, Ġanni Dingli jmur għand il-Gran Mastru, iżda kif jissemma Indrì, is-Sultan jesklama: “Eh, x’Maltin fadal… mur obsor għalihom, jien li kont naħlef għat-tjubija tagħhom! Jgħiru għal xulxin, jigdbu fuq xulxin, inassu u jistudjaw b’liema mod jivvendikaw irwieħhom wieħed lill-ieħor.”

Indrì jiltaqa’ ma’ Roberto, li sar jemmen kulma jsefsiflu. Dan jaqbel li flimkien ma’ oħtu jwarrbu mid-dar għal jumejn. Mela x’se jiġri? Il-kavallieri ħbieb ta’ Indrì jridu jsalvawh mill-konġuri kollha. X’jagħmlu? U x’jiġri mill-Manifiku li tant stinka biex hu wkoll jeqred lil Indrì?

Sensiela Indri is-Sajjied Malti

Additional information

Weight 420.0000 g
Dimensions 21 × 14.8 cm
Publisher
Pages 288
ISBN 978-99957-46-24-7
Cover
Year of publication
Note Arturo Caruana l-awtur tal-Misterji tal-Wardija

Product categories and tags

SKU: 9789995746247 Categories: