Is-Sigriet tal-Qrar

99909-0-259-3
Paperback

Out of stock

Join the waitlist to be emailed when this product becomes available

Description

“Is-Sigriet tal-Qrar’ huwa rakkont ta’ Żmieu ir-Rivoluzzjoni Frauċiża, meta Franza kienet għaddejja minnżminijiet ferm koroh.Ir-Rivoluzzjonarji kienu antiklerikali għall-aħħar u meta ħadu l-kontroll tal-pajjiż f’idejhom, keċċew minn Franza u qatlu bosta nies li ma kinux iaqblu magħhom. Saħansitra r-Re Luigi XVI (sittax), tneħħa mis-setgħa u mtella’ fuq il-forka għaliex kien Nisrani. Qassisin u sorijiet tkarkru mat-toroq u nqatlu fuq il-giljottina, Ħafna knejjes ġew attakkati u fihom saru sagrileġġi tal-biża.
F’dan ir-rakkont naraw x’ghamhu “Il-Miżerabbli”, li kienu kumpanija ta’ briganti, li għax kellhom is-setgħa fidejhom kienu jivvendikaw irwieħhom minn kulmin ma jaqbilx ma’ I-idceat tagliħom.
Kemm batiet Luisa minħabba l-qalb kiefra tagħhom u x’ma sofriex Dun Franġisk minħabba l-komplott li għamlu kontra tiegħu u li minħabba fih ġie kkumdannat għall-mewt bil-giljottinal! Tgħid sejjer jispiċċa bħala vittma tas-Sigriet tal-Qrar? Aqraw dan ir-rakkont li jżommkom kurjużi sa l-aħħar fuq dak li seta’ ġara fih. 
X’qal min qara dal—ktieb: Rakkont ta’xeħta melodrammatika, miktub madwar 70 sena ilu, li juħkem lil min juqrah sa ma jsir jaf il-ġrajja sa tmiemba. Pawlu Aquilina

Additional information

Weight 240.0000 g
Dimensions 21 × 14.8 cm
Publisher
Pages 180
ISBN 99909-0-259-3
Cover
Year of publication
Author

Product categories and tags

SKU: 9789990902594 Categories: Tags:

You may also like…