Il-Gnien Tad-Dmugh – Il-Fiddien: It-Tielet Ktieb

978-99909-134-4-6
Paperback

Description

Wasal iz-zmien li jitwiegbu l-mistoqsijiet kollha, iz-zmien fejn tintemm l-innocenza u jibda l-glied.

Jista’ jerga jkun hemm il-paci u l-kuntentizza fid-dar il-Hamra, wara t-tragedja fil-gnien?

Tommy jitlaq biex isib lil shabu u mieghu ghandu lil Estella. Fliemkien imorru fuq l-akbar avventura ta’ hajjithom, avventura li thallina bla nifs, fejn dak kollu li sirna nafu s’issa jista jinbidel jew jintemm.

Jista l-Maghzul jeqred lill-Fiddien? Jistghu l-Immarkati jergghu lura lejn djarhom? Hemm tama ghal Jason u s-subien l-ohra?

Fost sigar u fjuri, wirdien u friefet, se ningarru fl-akbar avventura li qatt rat Malta u naslu fil-qofol ta’ storja tant kbira le se zzommna mtertqin sal-ahhar!

Additional information

Weight 545.0000 g
Dimensions 20.0 × 13.5 cm
Publisher
Pages 476
ISBN 978-99909-134-4-6
Cover
Year of publication
Author ,

Product categories and tags

SKU: 9789990913446 Categories: