Grammatika f’Kuntest 1 key stage 3

9990911436
Hardback

Out of stock

Join the waitlist to be emailed when this product becomes available

Description

Dan il-ktieb, Grammatika f’Kuntest 1, Key Stage 3 (it-Tielet Stadju Ewlieni), flimkien ma’ Grammatika f’Kuntest 2, Key Stage 4 (ir-Raba’ Stadju Ewlieni), jigbru fihom it-taghlim kollu tal-Grammatika u l-lingwa, kif mitlub fil-livell Sekondarju sal-livell SEC.

Dawn il-kotba ghandhom l-ghan li studenti, ghalliema u genituri jitghallmu u jghallmu l-grammatika u aspetti ohra ta’ lingwa, permezz ta’ stejjer qosra u filosofici.

F’dawn il-kotba nsibu wkoll it-taghrif kollu mehtieg biex wiehed jitghallem ir-regoli tal-grammatika, il-lingwa u l-ortografija tal-Malti. Kull taqsima ta’ dawn il-kotba tinqasam f’tahrig fis:

  • smigh/ tahdit
  • kreattivita
  • sintassi
  • qari
  • lingwa
  • kitba shiha
  • stharrig
  • grammatika

Dan it-tahrig insibuh f’kuntesti ta’ stejjer bhal: Mhux ghalissa Sammy, il-Professut tal-Ghazz, Tikki tikki tembo-no sa rembo-kari ruki-pip peri pembo, Il-Pasturi tal-Presepju Tieghi, Binu l-Bebbuxu, Il-Lupu u t-tlett ibniet u hafna u hafna ohrajn.

Tajjeb nghidu li The Story Mode Approach: Grammar in Context, intlaqa’ tajjeb hafna barra minn Malta f’workshop organizzati fl-Awstrija u l-Isvezja mill-Kunsill ta’ Ewropa. Hawnhekk Tarcisju Zarb ipprezenta dan il-progett, flimkien ma’ohrajn, fosthom The Tarcisio Zarb Scribe’ Approach, li bhalissa qieghed jintuza f’ambjenti differenti f’Dublin l-Irlanda.

Tarcisju Zarb, l-awtur ta’ dawn iz-zweg kotba, huwa ghalliem u awtur magruf. Huwa wkoll l-Ufficjal Edukattiv inkarigat mit-taghlim ta’ uliedna fl-iskejjel kollha ta’ l-Istat, tal-Knisja u tal-Privat.

Jghinu lil Tarcisju Zarb fix-xoghol tieghu, insibu hafna ghalliema. kif ukoll tim dinamiku ta’ Ko-ordinaturi tas-Suggett fosthom Joe Camilleri, Joseph A. Salmone, Mary Doris Mifsud, Philip Xuereb, Edgar Formosa, Emanuel Zarb, Joe Cauchi u Carmel Cachia.

Additional information

Weight 580.0000 g
Dimensions 24.0 × 17.0 cm
Publisher
Pages 320
ISBN 9990911436
Cover
Year of publication

Product categories and tags

SKU: 9789990911435 Categories: Tags: