Għajnejn Kalanġ u 26 storja oħra

L-aħjar novelli ta' Kilin

99909-93-70-X
Paperback

Out of stock

Join the waitlist to be emailed when this product becomes available

Description

Qabel jerfa’ mill-kitba, Kilin, xtaq jiġbor fi ktieb wieħed l-aħjar novelli tiegħu.

L-ewwel waħda fost il-ħamsa u għxrin f’dan il-volum kitibha bl-Ingliż aktar minn erbgħin sena ilu meta kien marid u t-tifkiriet tal-gwerra kienu għadhom friski. Kien għadu ma ħolomx li xi darba jikteb bil-Malti. L-aħħar waġda hi adattament ta’ reċta li kiteb għall-iskola ta’ l-Imsida, dehra ta’ kif ħaseb li kien dak ir-raħal ċkejken u ħelu tas-sajjieda u tal-villeġġanti fis-snin għoxrin. Reċta li qatt ma nħadmet għax kien fiha għadd kbir iżżejjed ta’ persunaġġi.

Bejniethom hemm stejjer meħudin mis-seba’ lwien tal-qawsalla tal-ħajja. Bħalma jista’ jixhed minn qara kitbiet oħra tiegħu. Kilin il-ħajja jħobbha kollha, bil-ħelu u bil-morr tagħha. Din il-firxa ta’ interess tidher f’dawn l-istejjer. Ix-xena m’hix dejjem Malta. Uħud mill-ġrajjiet huma fl-Awstralja, l-Amerika, u f’pajjiżi Ewropej. Naqraw ġrajjiet tal-lum u oħrajn f’sekli oħra. Ġrajjiet ta’ mħabba tenera u oħrajn ta’ mibegħda. Uħud miktubin bi tbissima, oħrajn b’qilla. Uħud idilliċi, u oħrajn mhux biss ħorox iżda saħansitra makabri.

L-istess varjetà tidher fil-persunaġġi, għax hemm minn kollox: xjuħ u żgħażagħ, qaddisin u kriminali, ċajtiera u m’humiex. Fi ftit kliem in-nies li nħabbtu wiċċna magħhom kuljum.

Kilin hu l-uomo qualunque. Dawn huma stampi mid-dinja tiegħu, li hi d-dinja tiegħek. Għandek mnejn fihom tiltaqa’ miegħek innifsek.

Additional information

Weight 320.0000 g
Dimensions 20.5 × 13.5 cm
Publisher
Pages 250
ISBN 99909-93-70-X
Cover
Year of publication

Product categories and tags

SKU: 9789990993707 Categories: Tags: