Folklor

9789993270119
Paperback

Out of stock

Join the waitlist to be emailed when this product becomes available

Description

L-Għaqda Maltija tal-Folklor ilha mwaqqfa uffiċjalment mill-1964.  Qabel dik is-sena kienet ġa teżisti taħt forma oħra.  Fis-snin sebgħin jien kont ipproponejt fil-kumitat li nibda nieħu ħsieb pubblikazzjoni mill-Għaqda biex fiha jidhru kitbiet ta’ interess folkloristiku.  Il-kumitat ta’ dak iż-żmien iddeċieda li nsemmuha L-Imnara u mill-1978, bħala editur, bdejt noħroġha darba fis-sena.

Billi s-sħubija ta’ l-Għaqda kienet dejjem baxxa u l-fondi dejjem limitati, qatt ma stajna nistampaw L-Imnara bħal perjodiċi oħrajn, imma dejjem ħriġnieha bil-mezzi kurrenti taż-żmien, għalhekk fil-bidu ħdimna bit-‘typewriter’ u d-‘duplicator’ u komplejna bil-kompjuter u l-fotokopji.  Matul dawn l-aħħar ħamsa u għoxrin sena dehru fiha għadd ġmielu ta’ kitbiet, il-biċċa l-kbira minnhom importanti sewwa għall-istudjużi tal-folklor u l-istorja soċjali tagħna.  Iċ-ċirkolazzjoni ta’ L-Imnara kienet dejjem limitata għall-imseħbin biss u qatt ma nbiegħet fil-ħwienet.  Għalkemm kopji jiġu depożitati fil-libreriji prinċipali ta’ Malta u Għawdex ma tintlaħaqx malajr minn kulħadd.

Dejjem kellna -xewqa li xi darba joħroġ ktieb b’għażla ta’ kitbiet mill-membri tagħna imma qatt ma stajna.  Id-diretturi tal-Klabb Kotba Maltin urew apprezzament u interess fil-kitbiet validi li minn żmien għal żmien ħarġu f‘L-Imnara u ġentilment offrew li jippubblikaw silta minnhom f’għamla ta’ ktieb biex jilħqu aktar lill-qarrejja u l-istudjużi f’dan il-qasam.

Guido Lanfranco

mill-introduzzjoni tal-ktieb

Additional information

Weight 260.0000 g
Dimensions 21 × 14.8 cm
Publisher
Pages 196
ISBN 9789993270119
Cover
Year of publication

Product categories and tags

SKU: 9789993270119 Categories:

You may also like…