Delitti f’Malta

200 sena ta' omicidji 1800-2000. Edizzjoni riveduta

979-99909-72-09-2
Paperback

Out of stock

Join the waitlist to be emailed when this product becomes available

Description

… tkompli minn Facebook

“Madankollu, ma kien hemm l-ebda dubju li t-tbajja’ tad-demm li kien hemm fl-art kienu tal-vittma u li dawn kienu jwasslu sal-bieb ta’ wara tad-dar tal-koppja Pawlu u Marjanna Mamo. Il-vittma kienet l-omm tar-rispett tar-raġel. Sar magħruf ukoll li missier Pawlu, wara li romol, kien reġa’ żżewweġ lil Anġela, u fit-testment ħallieha użufruttwarja. Dan kien ifisser li l-ġid tiegħu kellu jgħaddi għand ibnu wara l-mewt ta’ Anġela. Għalhekk, il-pulizija dehrilha li dan kien il-motiv li għalih inqatlet ix-xwejħa. Imma minbarra l-kwistjoni tal-wirt, sar magħruf ukoll li l-vittma kienet ġiet misruqa wkoll.

Wara tfittxija li saret fil-post tal-koppja Mamo, il-pulizija sabet aktar tbajja’ tad-demm fl-art u mal-ħitan, u l-konklużjoni kienet li l-vittma nqatlet f’dik id-dar u kif daħal il-lejl, tkaxkret sal-post fejn instabet. Biex ma jarahom ħadd u kollox jibqa’ mistur, lill-vittma ħarġuha mill-bieb ta’ wara tad-dar.

Aktar tard, il-pulizija kompliet issib aktar evidenza biex tixli lill-koppja Mamo bid-delitt. Fost din l-evidenza kien hemm il-fatt li Pawlu kellu dejn kbir u għalhekk, kellu bżonn il-flus. Barra minn dan, sar magħruf li l-liżar li fih instabet il-vittma kien ta’ Marjanna u dan ikkonfermatu ommha. Din il-mara stqarret li ma riditx titlef ruħha u ma tgħidx il-verità. Għalhekk, Pawlu u martu ġew arrestati u akkużati bil-qtil minkejja li huma ċaħdu li kellhom xi ħtija. Sakemm beda l-ġuri tagħhom, il-koppja Mamo nżammu arrestati l-ħabs ta’ Kordin u hawn toħroġ storja li xi ġurnali ta’ dak iż-żmien sejħula replika tal-każ ta’ Rużar Mizzi, il-Lajs.”

Matul is-sekli dsatax u għoxrin, f’Malta twettqu madwar 450 omiċidji, b’medja ta’ ftit inqas minn żewġ omiċidji f’sena fis-seklu dsatax u b’żieda ta’ kważi mija fil-mija fis-seklu ta’ wara. Jista’ jingħad ukoll li pajjiżna ra żieda kbira ta’ delitti ta’ din ix-xorta matul dawn l-aħħar tletin sena.

Minkejja dan Malta hija klassifikata bħala pajjiż li għandu numru baxx ħafna ta’ delitti, b’mod partikolari b’mottiv ta’ serq u sesswalita`. Dan jagħmel unur għas-soċjeta` Maltija. Ta’ interess li jingħad ukoll li, kif wieħed se jaqra dan il-ktieb, f’Malta bħal pajjiżi oħra, l-omiċidju twettaq minn kull strat tas-soċjeta`: irġiel, nisa, sinjuri, fqar, żgħażagħ, anzjani u saħansitra tfal.

Additional information

Weight 1000.0000 g
Dimensions 21 × 14.8 cm
Publisher
Pages 652
ISBN 979-99909-72-09-2
Cover
Year of publication
Note Edizzjoni Riveduta
Author

Product categories and tags