Antonietta jew Il-Misteru ta’ Monte Carlo

978-99957-207-7-3
Paperback

In stock

Description

Federiku, bniedem vendikattiv, ried jitħallas minn Antonietta talli ċaħditlu mħabbitha.

Arturo u oħtu Bernardina, sidien ta’ negozju kbir fl-Olanda, riedu jirtiraw mix-xogħol u ċedew in-negozju li kellhom lil kuġinuhom Federiku. Man-negozju huma silfuh ukoll somma kbira ta’ flus biex ikun jista’ jkompli jmexxi n-negozju tiegħu.

Biex ħallas dan il-ġid kollu l-kiefer Federiku? Billi ppjana delitt li permezz tiegħu huwa qatel lill-Arturo u seraq lil martu Antonietta u lil uliedhom Ġenoveffa li ġiet mifruda minn ommha u kif jispiċċa Federiku u martu Clarina tad-delitt li għamlu?

Aqraw dan ir-rumanz kommoventi u mimli misteri u niżgurakom li ma jiddispjaċikomx.

X’qal min qara dan ir-rumanz:

Rumanz mill-isbaħ mibni fuq stil mexxej ambjentat barra minn xtutna. Żgur li min jibda jaqrah, ma jitilqux minn idu qabel jispiċċah. Barra li jagħti gost lill-qarrej bħar-rumanzi l-oħra ta’ Emilio Lombardi, dan ir-rumanz fih ukoll tagħlima.

Louise Abela (Rabat – Malta)

X’qal min qara r-rumanzi ta’ Emilio Lombardi:

Jien ma nixba qatt naqra l-kotba sbieħ ta’ emilio Lombardi u kważi kollha qrajthom. L-aħħar li qrajt kien Oreste Rockman ktieb sabiħ ħafna li ma xtaqtux jispiċċa.

Lina Micallef (Cospicua)

Jien inħobb ħafna naqra l-kotba ta’ Emilio Lombardi għaliex huma miktubin b’reqqa kbira biex iwasslu messaġġ li ħadd m’għandu jinsa: Qatt m’għandna naqtgħu qalbna fil-ħajja, għalkemm xi kultant din tkun wisq iebsa għalina.

Glen Farrugia (Żebbuġ – Malta)

Additional information

Weight 425.0000 g
Dimensions 21 × 14.8 cm
Publisher
Pages 288
ISBN 978-99957-207-7-3
Cover
Year of publication
Note Second Edition (Revised) 2004 Third Edition 2011
Author

Product categories and tags

SKU: 9789995720773 Categories: Tags: