Aħmed l-Ilsir li jsir Eroj

9789993276579
Paperback

In stock

Description

Dan ir-rumanz jeħodna fi żmien meta l-Gżejjer Maltin kienu għadhom taħt il-ħakma tal-Kavallieri ta’ San Ġwann. Il-ġrajja sseħħ fi żmien il-Gran Mastru Pinto, meta fl-1749 seħħet il-konfoffa tal-ilsiera, bil-ħsieb li xxejjen it-tmexxija tal-Ordni ta’ San Ġwann f’Malta. Ir-rakkont jitkellem dwar Aħmed, ilsir Tork li flok talab vendetta minn dak li għamlulu l-Kavallieri, spiċċa biex wettaq att erojku li ħadd qatt ma kien jistenna, lanqas l-istess Gran Mastru ta’ Malta. Fl-istorja naraw kif il-mibgħeda tinbidel f’imħabba, is-sens ta’ vendetta fuq l-għadu jinbidel f’opportunità ta’ paċi u ħbiberija, filwaqt li l-ikreh tal-imgħoddi jissarraf f’ġejjieni sabiħ ta’ tama u fiduċja.

Additional information

Weight 420 g
Dimensions 20.3 x 13.2 cm
Author
Cover
Publisher
Year of publication
ISBN 9789993276579
Pages 346

Product categories and tags

SKU: 9789993276579 Categories: Tags: