Charles Flores

BDL Books - Charles Flores

Charles Flores twieled il-Kalkara f’Marzu tal-1948. Studja f’St Albert the Great College, De la Salle College u l-Università ta’ Malta minn fejn iggradwa fit-Teoloġija. Fis-snin sittin kien wieħed mill-kofundaturi u l-ewwel uffiċjal għar-relazzjonijiet pubbliċi tal-Moviment Qawmien Letterarju, membru tal-Akkademja tal-Malti, kittieb ta’ bosta xogħlijiet ġurnalistiċi u letterarji f’ġurnali u rivisti Maltin u barranin. Awtur ta’ diversi kotba bil-Malti u bl-Ingliż. Poeżiji tiegħu nqalbu wkoll għat-Taljan, l-Għarbi u s-Serbo-Kroat. Fl-1996 rebaħ l-ewwel premju fil-Commonwealth Short Story Competition għar-reġjun tal-Ewropa u l-Kanada.

Beda l-karriera ġurnalistika tiegħu mal-gazzetti ta’ kuljum u kompla fil-Kamra tal-Aħbarijiet tad-Dipartiment tal-Informazzjoni qabel għadda għall-qasam tax-xandir nazzjonali fejn, għal xejn inqas minn sitta u għoxrin sena sħaħ, mexxa taqsimiet varji, fosthom dawk tal-Aħbarijiet, tar-Radju, tar-Reklami, tal-Pubblikazzjoni u tal-Arkivji, Korrispondent ta’ diversi ġurnali u rivisti internazzjonali.

Studja l-ġurnaliżmu stampat u l-ħidma tal-aġenziji tal-aħbarijiet fl-Istitut tal-Ġurnaliżmu ta’ Belgrad, l-Eks Jugoslavja, u l-aħbarijiet għar-radju u t-televiżjoni f’Syracuse University ta’ New York, l-Istati Uniti.

Miżżewweġ lil Margaret imwielda Ciantar u għandhom żewġ ulied: Rona u Davida.

Charles Flores, poet, writer, journalist and broadcaster, was born at Kalkara in 1948. He was educated at St Albert the Great College, De la Salle College and the University of Malta. His professional training took him to the Belgrade Institute of Journalism (1977) and the Newhouse School of Communication at Syracuse University, New York (1983).

Following a career in newspapers and a short stint at the Department of Information, Flores went into broadcast management where he was entrusted with the running of various departments in national broadcasting, including the News, Radio and Television Programmes, Publishing and Sales, Corporate Affairs and the Archives.

Author of a number of literary and journalistic books in Maltese and English, Flores is also correspondent to various international newspapers and magazines. His Maltese and English poetry has appeared in Arabic, Italian and Serbo-Croat editions. In 1996 he won the Commonwealth Short Story Competition for the Europe/Canada region.

He is married to Margaret and they have two daughters, Rona and Davida.