Charles B. Spiteri

Twieled fit-3 ta’ Mejju, 1951, fil-Ħamrun. It-tieni minn 13-il wild. Ta’ 11-il xahar ittieħed minn nannietu, biex jitrabba magħhom fil-Blata l-Bajda. DaBDL Books - Charles B Spiterim hemm sa ma kellu 16-il sena.

Attenda l-iskejjel tas-Sorijiet tal-Qalb ta’ Ġesù; dik primarja ta’ wara l-Għassa u l-iskola l-kbira, ilkoll fil-Ħamrun. Ta’ 13-il sena għadda għal-Liċeo, iżda peress li missieru kien jgħallem fl-Iskola Teknika ta’ Raħal Ġdid, bidel l-iskola u beda jattendi hemm.

Il-Malti minn dejjem kien għal qalbu u l-folklor u r-rakkonti taż-żminijiet l-antiki ntisġu miegħu minħabba l-istejjer tan-nanniet u z-zijiet t’ommu.

Ta’ 19-il sena daħal jaħdem ma’ The Allied Malta Newspapers Ltd, wara intervista li saritlu minn Ms Mabel Strickland innifisha. Beda bħala proofreader ma’ The Times of Malta, u maż-żmien ngħata xogħol fid-Dipartiment tal-Features.

Erba’ snin wara ngħaqad mal-Istamperija Indipendenza bħala ġurnalist fejn ma damx bosta. Minn hemm daħal ma’ Il-Ħajja, jirrapporta l-każi tal-Qorti u permezz ta’ inizjattiva li ħa, u bis-saħħa tas-Sur Joe Xuereb, tat-Tip Top, ġie promoss għal Advertising Manager. Dam ma’ Il-Ħajja għal sitt snin, u reġa’ ngħaqad mal-Istamperija Indipendenza bħala Sub Night Editor; Deputat Editur ta’ Il-Mument u finalment bħala Features Coordinator ta’ In-Nazzjon. Fl-1989 ħareġ l-ewwel ktieb tiegħu Tifkiriet tal-Imgħoddi, li kellu erba’ reprints. Imbagħad żied l-artikli u ħareġ edizzjoni oħra, li lkoll inbiegħu minħabba l-proġetti tal-iskejjel.

B’żieda akbar ta’ artikli, il-ktieb bidel ismu għal Tifkiriet u Xogħol tal-Imgħoddi u ssensel bħala l-75 volum fis-sensiela Kullana Kulturali.

Kważi mal-bidu ta’ Radio 101, bis-saħħa ta’ Richard Muscat, beda jaqra r-rumanzi bil-Malti u kellu għadd ta’ programmi b’intervisti, fosthom Mad-Daqq tas-Sirena, Mis-Swar ’il Ġewwa, Maltin Bħalna, u Xrar Letterarju.

Fit-3 ta’ Mejju tal-2012, intalab jirtira biż-żmien, iżda f’inqas minn tliet ġimgħat issejjaħ biex jikkoordina fl-istess xogħol li kellu mal-gazzetta KullĦadd u ma’ One Radio, bil-programm Collage.

L-istess BDL stampatlu r-rumanzi Katina Eterna, ta’ Carolina Invernizio, it-triloġija Indrì s-Sajjied Malti; Marija u Vjoletta, ta’ Arturo Caruana; Marta: Bint id-Deffien tal-Pesta, ukoll ta’ Arturo Caruana; u Il-Kappella taċ-Ċimiterju u Il-Ħaddied tal-Kunvent, ta’ Giuseppe Cumbo, fost l-oħrajn.

Charles hu miżżewweġ lil Anna née Sammut u għandhom tlett itfal: Alessandro, miżżewweġ lil Cassandra, Adriano u Stefania. Huma nanniet ta’ Daniele li twieled fl-2008.