Albert W. Agius

BDL Books - Albert W. Agius

Albert W. Agius, magħruf ukoll bl-isem ta’ Bertie, twieled Birżebbuġa fl-10 ta’ Settembru 1933, bin il-Kaptan Joseph Edward Agius u Rosa xebba Borg.

Huwa ngħata l-edukazzjoni sekondarja tiegħu b’xejn fis-Seminarju Minuri, il-Furjana. Bejn l-1975 u l-1977 għamel kors fil-ġurnaliżmu fl-Università ta’ Malta.

Albert kien impjegat bħala ‘operator’ fit-telekomunikazzjonijiet ma’ Cable & Wireless (1950-1975) u mat-Telemalta (1975-1978). Huwa għamel xi żmien jaħdem ‘part-time’ mal-Forestals (Appliances) Ltd.

F’Novembru 1978 Albert emigra mal-familja tiegħu lejn l-Awstralja fejn, għall-ewwel, kien impjegat bħala skrivan fis-Servizz Pubbliku ta’ New South Wales. Ftit aktar minn sena wara huwa mar Melbourne fejn impjega ruħu bħala fizzjal amministrattiv mal-Commonwealth of Australia. Huwa kellu pożizzjonijiet f’dipartimenti diversi, inklużi sentejn (1987-1989) bħala ġurnalist anzjan (Senior Journalist) fl-iSpecial Broadcasting Service.

F’Melbourne qatta’ bosta snin jaħdem mal-anzjani fid-Dipartiment tas-Saħħa. F’Settembru 1993 kien issekondat mill-Gvern Awstraljan bħala konsulent fis-Segretarjat Parlamentari għall-Kura tal-Anzjani f’Malta. Huwa ppreżenta r-rapport tiegħu, Measuring the Care, f’Diċembru 1993.

Albert inħatar Membru tal-Ordni Sovran, Militari, Ospitalier ta’ San Ġwann ta’ Ġerusalemm, ta’ Rodi u ta’ Malta (magħruf fil-qosor bħala l-Ordni ta’ Malta jew ukoll bħala SMOM) f’Ġunju 1997.

F’għeluq il-millennju, Albert ippubblika it-Teżawru, l-ewwel teżawru bil-Malti, wara ħidma li ħaditlu madwar għaxar snin.

Ħafna nies f’Malta jafu lil Albert W. Agius bħala l-korrispondent ta’ The Times fl-Awstralja sa mill-1983. Din il-gazzetta ppubblikat ukoll serje ta’ aktar minn 150 artiklu miktubin minnu dwar l-esperjenzi tal-emigranti bikrin f’dan il-kontinent. Dan għamillu l-kuraġġ biex jippubblika t-tieni ktieb tiegħu, Maltese Settlement in Australia: Building a Community, li kien stampat f’Melbourne fl-2001.

Fis-sena 2004 Agius ippubblika t-tielet ktieb tiegħu (it-tieni tiegħu fis-sensiela bl-Ingliż dwar l-emigranti Malti fl-Awstralja) bil-Maltese Settlement in Australia II; fears, tears and cheers. Fl-istess sena ħareġ ktieb ieħor bil-Malti, Qwiel, Idjomi, Laqmijiet Maltin u trufijiet oħra.

Din is-sena, jigifieri l-2011, Agius ippublika l-edizzjoni l-ġdida tat-teżawru, it-Teżawru, aġġornat bir-regoli l-ġodda tal-Malti u li fih madwar 8,000 kelma ewlenija. Din l-edizzjoni tinkludi kemm sinonomi kif ukoll antonomi bil-kliem ewlenija bil-kulur biex jiffaċilita l-użu tat-teżawru.

Sa minn ċkunitu, Bertie ħabb l-isport. Barra milli kien jilgħab il-football (Sliema, Melita, Birkirkara) u l-waterpolo (Neptunes) fl-ogħla sfera f’Malta, huwa fforma l-Hockey Association of Malta fl-1967 u kien l-ewwel segretarju ta’ din l-għaqda nazzjonali. Albert ħadem assidwament biex iġib dan l-isport ’il quddiem u rnexxielu jwassal it-tim nazzjonali Malti biex jikkompeti fl-ewwel kampjonati Ewropej fi Brussel, f’Settembru 1970. Huwa kien jilgħab mal-Malta Eastern Club.

Albert huwa miżżewweġ lil Phyllis Tanti u għandhom tliet subien, Robert, Michael u Bernard.