Tattoo

Rebbieħ Premju tal-Kittieb Żagħżugħ Konkors Letteratura għaż-Żgħażagħ 2012

9789995738310
Paperback

In stock

Description

X’tagħmel kieku għodwa waħda ssib tatwaġġ impinġi fuq persuntek?

Frederick kien jgħix ħajja pjuttost normali.  imur għax-xogħol filgħodu, jargumenta m’ommu, iqalleb il-paġni ta’ Facebook u kull attività oħra li jagħmel żagħżugħ ta’ tmintax-il sena.  Sakemm għodwa waħda jsib tatwaġġ impinġi fuq sidru li la jaf kif sab ruħu hemm, u wisq inqas kif se jneħħih.

Bobby l-Ingliż kien iwarrab xi flus mill-pensjoni kull xahar.  Lil min kien jgħaddihom dawn il-flus?  X’kien ġarafit-taraġ tal-blokka snin ilu?  Għaliex Bobby għadu jħallas qares għal dak li ġara fil-blokka tat-taraġ?

Jacob jaf fiċ-ċert li bħalissa imdawwar bl-imposturi.  Kif jista’ jaħarbilhom?  Jista’ b’xi mod jerġa’ jingħaqad m’ommu u missieru?

Frederick jitlaq fuq vjaġġ biex jiskopri iktar dwar dan il-misteru tat-tatwaġġ.  Imma huwa u jistħarreġ din il-biċċa xogħol jiltaqa’ ma’ nies u ċirkostanzi li jħalluh iktar imħawwad minn qatt qabel.  Agħar minhekk it-tattoo hija l-kawża ta’ taħlita ta’ ħruq u wġiegħ li Frederick qed iħoss minn żmien għal żmien f’sidru.  X’jista’ jagħmel Frederick biex jiskopri l-verità?  X’ried mingħandu Tyrone Grima wara das-snin kollha?  Ħafna mistoqsijiet jgħaddu minn moħħ Frederick.  It-tweġibiet ma jafhomx.  Jaf biss li t-tweġibiet qedgħin f’dak it-tatwaġġ ta’ fuq sidru.

Additional information

Weight 100.0000 g
Dimensions 17.0 × 12.5 cm
Publisher
Pages 98
ISBN 9789995738310
Cover
Year of publication
Author

Product categories and tags

SKU: 9789995738310 Categories: