Studji Dunkarmjani

978-99932-738-9-9
Paperback

In stock

Description

Il-poeta nazzjonali laqat l-attenzjoni tal-kritiċi Maltin li raw fil-varjetà tematika fil-kapaċità fit-tħaddim tal-lingwa u fil-profondità tal-ħsieb għalaq għammiela fejn jimirħu. Ħafna mill-istudji li saru fuq Sun Karm kienu f’forma ta’ taħditiet li fil-biċċa l-kbira tagħhom ingħataw fis-sensiela Konferenzi Dun Karm imnedija fl-1975 fuq inizjattiva ta’ Karmen Mikallef Buħaġar li ħalliet somma ta’ flus biex bl-imgħax tagħha ssir konferenza fuq Dun Karm kull sentejn.

Bejn l-1975 u l-1999 saru tlettax-il konferenza f’din is-sensiela, bosta minnhom validi għal-aħħar. Bla dubju din is-sensiela tat kontribut siewi biex jitjieb il-livell tal-kritika letterarja inġenerali u biex il-kritika letterarja lokali tinqata mill-kritika x’aktarx impressjonistika u taqbad it-triq tal-kritika bbażata żgħar li nħarġu għall-okkażjoni, oħrajn ma ġew stampati qatt, u xi ftit, diżgrazzjatament intilfu, jew għallinqas kopja tagħhom ma nstabitx.

Additional information

Weight 335.0000 g
Dimensions 21 × 14.8 cm
Publisher
Pages 263
ISBN 978-99932-738-9-9
Cover
Year of publication

Product categories and tags