Skrapp u Skrapp & Co. Ltd u drammi ohra

978-99932-7-520-6
Paperback

In stock

Description

Il-ktieb jiġbor fih 4 drammi li għandhom l-għan ewlieni li jimmotivaw lill-istudenti u joħolqu ambjent li fih l-istudenti jitgħallmu waqt li jieħdu gost.
 
Sa ċertu punt dan jgħodd l-aktar għaż-żewġ kummiedji ta’ Skrapp u Skrapp li huma mexxejja, mimlija azzjoni, imma li jostru messaġġ qawwi favur il-ġustizzja u s-sewwa li b’xorti tajba fl-aħħar dejjem joħorġu minn fuq.  Il-karattri Skrapp 1 u Skrapp 2 huma fuq tagħhom, dinamiċi u huma wkoll intelliġenti u inġenjużi, kemm meta imbruljuni u kemm meta jikkonvertu u jsiru investigaturi. Bla dubju l-istudenti mhux se jsibuha diffiċli jidentifikaw ruħhom ma’ dawn il-karattri.
 
Tematikament  Żerniq jimxi fuq l-istess linji ta’ Skrapp u Skrapp, bid-differenza li Żerniq hu dramm serju, mimli simboliżmu u għalhekk forsi jappella aktar għal studenti maturi. L-istess bħal fi Skrapp u Skrapp, il-ġlieda eterna bejn it-tajjeb u l-ħażin hi t-tema rikorrenti, bil-ħażin li jieħu post il-ħażin ta’ qablu sa ma xi darba t-tajjeb joħroġ rebbieħ.
 
Il-Prinċep Wiċċ id-Dawl hu adattament tal-ħrafa ta’ Oscar Wilde The Happy Prince, ħrafa moderna b’messaġġ qawwi favur l-altruwiżmu u l-ġustizzja soċjali. Aspett oriġinali tad-dramm, li jżomm il-qafas oriġinali imma li jitlaq għal riħu u jimraħ għal dik li hi għażla tal-lingwaġġ, hu li hu miktub bil-versi, libsa li taqbel ħafna mal-lingwa rikka u poetika ta’ Wilde.
 
Bla dubju d-dramm Il-Prinċep Wiċċ id-Dawl u sa ċertu punt anke d-dramm Żerniq, għandhom valur letterarju. 
 
Qawl antik Amerikan jgħid “Għidli u ninsa, urini u naf ma niftakarx, involvini u nifhem.” U preċiżament dan hu l-iskop ewlieni ta’ dawn it-testi: li jinvolvu lill-istudenti, iċaqilquhom intellettwalment, emozzjonalment u forsi anke fiżikament, u jimmotivawhom biex jipparteċipaw fil-mixja avventuruża tal-karattri, kemm meta jaqrawhom fi grupp u kemm meta jkunu parti minn produzzjoni bbażata fuqhom.

Additional information

Weight 370.0000 g
Dimensions 24.0 × 17.0 cm
Publisher
Pages 112
ISBN 978-99932-7-520-6
Cover
Year of publication

Product categories and tags

SKU: 9789993275206 Categories: