People & Places

9993261165
Hardback

In stock

Description

Il-qanpiena tal-knisja zghira f’sussex iddoqq f’nofs il-lejl, izda min idoqqha m’hemmx. Ir-rettur hekk jinkwieta li jmur ghand Sherlock Holmes biex jiehu l-parir tieghu. Qabel ma dak il-parir seta’ jinghata, isehh delitt doppju fir-rahal u Holmes ikollu zewg misteri xi jsolvi: tal-qanpiena u ta’ l-imwiet.

Polly Winthrop, sena qabel, kienet giet attakkata u nisruqa u ragel zaghzugh kien gie mitfugh il-habs ghall-offiza. Holmes u Watson jikkoregu ingustizzja.

Bank fil-Belt jisfa’ misruq u l-istaff tieghu imholli bla hila…mghoxxi biddahk! Holmes malajr isolvi l-enigma, izda mbaghad jisfa’ sekwestrat. Il-qalbieni Watson jerhilha ghalfuq il-bahar biex jehilsu.

Sensiela ta’ sekwestri ta’ nisa zghazagh tipprezenta lil Holmes bi problemi ohra li tinkludi ittri enigmatici, avventura fuq ferrovija u hruq. B’sensiela ingenjuza ta’ ragunamenti Holmes isib tezor mohbi.

Additional information

Weight 312.0000 g
Dimensions 21 × 14.8 cm
Publisher
Pages 172
ISBN 9993261165
Cover
Year of publication
Author

Product categories and tags

SKU: 9789994578902 Categories: