Marija Bint Sidor

u stejjer oħra

9789995775308
Paperback

Out of stock

Join the waitlist to be emailed when this product becomes available

Description

Is-sbuħija tal-qamar nisslet fiha ferħa mistura, u għal ftit tal-ħin moħħha mtela bi ħsibijiet ħelwin. Dak il-ħin l-hena taż-żgħożija reġgħet tqanqlet mill-ġdid fiha u fawwret lil qalbha b’ferħ li kienet ilha snin ma ġġarrab bħalu. Iżda f’daqqa waħda, ħarsitha ċċassat u ħasset bħal rogħda tiġri ma’ ġisimha kollu. Moħħha ddallam, u minn fommha ħarġet karba ta’ swied il-qalb. Issa quddiem għajnejha feġġ żagħżugħ ieħor jitlobha mħabbitha, iżda kliemu kien żorr, mimli theddid, u ħarstu kienet tal-biża’. Id-dehra ta’ Żaren l-iswed werwritha. Għajnejha mtlew bid-dmugħ, u nfexxet tibki…

Marija Bint Sidor hi waħda mill-istejjer li nsibu f’din il-ġabra ta’ novelli ta’ Joseph Serracino, ta huma minsuġin mit-tiġrib tal-ħajja, fejn il-protoganisti tagħhom, bnedmin tad-demm u l-laħam bħalna, jgħaddu mill-prova tal-ħajja li ħafna drabi tkun iebsa ħafna u tħalli warajha l-weġgħat tagħha. Stejjer oħra f’din il-ġabra li fihom tinħass ħafna l-qawwa tal-imħabba, il-ħaqq tal-ġustizzja, il-paċi u s-sliem li ġġib magħha l-maħfra sinċiera huma: L-Eku tal-Imgħoddi, Is-Sigriet, Ir-Ritratt, Iż-żewġt Iħbieb u L-Għira.

Additional information

Weight 210 g
Dimensions 20 × 13 cm
Author
Cover
Publisher
Year of publication
ISBN 9789995775308
Pages 172

Product categories and tags

SKU: 9789995775308 Categories:

You may also like…