Liġi Ċivili: Servitujiet

9789918231157
Paperback

Description

“L-iskop tal-awtur huwa li joffri lill-qarrejja spjegazzjoni konċiża tal-prinċipji relevanti tas-servitujiet. Mill-esperjenza vasta professjonali tiegħu jaf x’inhuma l-mistoqsijiet l-aktar importanti, u jaf ukoll jirrispondihom b’mod preċiż u mingħajr kliem żejjed.”

Ivan Mifsud
Dekan, Fakultà tal-Liġi
Università ta’ Malta

“Hu importanti li wieħed ikun jaf sew ir-regoli tas-servitujiet għaliex iċ-ċokon ta’ pajjiżna jirrendi prezzjuża l-proprjetà. Tradizzjonalment dawn ir-regoli kienu ta’ importanza kbira f ’ambjenti rurali iżda llum bil-mod kif qed isir il-bini saru ta’ importanza kbira wkoll f ’ambjenti urbanistiċi, speċjalment bil-bini ta’ ħafna appartamenti minflok djar. Barra mil-liġi stess huma importanti wkoll id-diversi sentenzi li taw u għadhom jagħtu l-Qrati tagħna. Dan l-istudju hu ta’ siwi kbir.”

Joseph Azzopardi
Prim Imħallef Emeritu

Additional information

Weight 190 g
Dimensions 20 × 12.9 cm
Author
Cover
Language Maltese
Publisher
Year of publication
Pages 132
ISBN 9789918231157

Product categories and tags

SKU: 9789918231157 Categories:

You may also like…