Krizi Ta’ Mhabba

9789990904611
Paperback

In stock

Description

Fir-raħal jiġru avventuri wkoll li, għad li m’għandhomx imnejn jagħmlu aħbar mal-pajjiz kollu, xorta waħda lil min jolqtuh mill-qrib iħosshom u jħallu fuqu impartt. Jistgħu jbiddlulu ħajtu mill-qiegħ, ir-relazzjoni maI-familja u ħbiebu. Kull wieħed u waħda għandhom il-ġrajja tagħhom xijtennu — kifsew sew ġara fir-raħal ċkejken tagħna milqut minn krizijiet ta’ kuxjcnza, taħbil politiku-reliġjuz, interessi personali, prepotenza u kull ma tista’ timmaġina li jiġri fid-dinja tal-bnedmin. Min jibqa’ għomru kollu bid-dizappunti li ġarrab u ma jara imkien sinjal ta’ fejda, min isib il-paċi f’ruħu, is-serħan tal-kuxjenza, is-safa ta’ qalbu, u ma jibqax jara intur imċajpar bir-riħ isfel. Dan kollu jseħħ fl-isfond ta’ avvenimenti li influwenzaw għat-tajjeb jew għall-hazin, il-ħajja soċj-polilika-reliġjuza mhux hiss ta’ raħal, imma ta` poplu sħiħ.

J.J. Camilleri studja fil-Liċeo, fl-Universita ta’ Maha, fl-Université ta’ Londra (Istitut ta’ I-Edukazzjoni). Gradwat
B.A., M.A., A.I.E.(Lond.). Edukatur, kap ta’ skola, uffiċjal edukattiv, lekċerer fil-Kulleġġ ta’ l-Għalliema u fl-Universita; ezaminatur fis-servizz pubbliku u kellu karigi bħala chairman/membru f’ għadd ta’ bords, bħal Bord Konsultattiv ta’ I-Edukazzjoni, I-Għazla ta` l-Istudenti għall-Kulleġġ ta’ l-Ghalliema u għall-Universita. Kien membru fil-Fakulta ta’ l-Arti, fl-Awtorita tax-Xandir, fil-Kunsill tal—Kapijiet ta’ l-Iskejjel u oħrajn. Studjuz u riċerkatur I-aktar fI-istorja u I-edukazzjoni. Kittieb ta’ genre differenti — poezija, drama, novelli u għuxrin
rumanz fosthom “Illum f`Daqqa Waħda” u “Ħabbejtkom it-Tnejn” (pubblikazzjoni P.E.G.). Kellu karigi f`Għaqdiet u Kunsilli uħra. Twieled u joqgħod il-Mosta. Kien mizzewweġ lil Josephine u għandu tliet ulied subien. Fl-2004 ġie mogħti “Ġieħ il-Mosta” mill-Kunsill Lokali.

Additional information

Weight 246.0000 g
Dimensions 21 × 14.8 cm
Publisher
Pages 174
ISBN 9789990904611
Cover
Year of publication

Product categories and tags

SKU: 9789990904611 Categories: