Kafena Lukanda Propaganda

Out of stock

Join the waitlist to be emailed when this product becomes available

Description

Il-pjanista u kompożitur Kris Spiteri ngħaqad mal-perkussjonista u kantant Daniel Cauchi f’dan il-proġett biex jirrekordjaw l-album tagħhom Lukanda Propaganda. Il-pjattaforma hija adult contemporary (mużika kontemporanja għall-adulti) u l-kanzunetti, miktuba minn Spiteri, huma msejsa fuq il-lirika.
L-album hu xi ftit jew wisq influwenzat minn sitwazzjonijiet soċjali u kulturali Maltin daqskemm mix-xena internazzjonali. Barra minn dan, fih ukoll kanzunetti li jirriflettu xi ċirkostanzi personali u interpersonali.
Il-ktejjeb tal-album iddisinjah Steve Bonello, li b’reqqa kbira fassal disinji li jiddeskrivu kull kanzunetta.
Dan il-proġett kellu wkoll ix-xorti li jsir b’kollaborazzjoni mal-Orkestra Filarmonika Nazzjonali kemm fl-irrekordjar tal-album u kemm fit-tnedija tiegħu. Din l-impriża kienet sponsorjata mill-Malta Arts Fund.
INFORMAZZJONI DWAR L-ALBUM:
Kliem u mużika : Kris Spiteri
Arranġamenti: Daniel Cauchi, Peter Borg, Kris Spiteri
Arranġamenti orkestrali: Aurelio Belli
Ġie rrekordjat: Railway Studios (MT)
Produttur u inġinier: Peter Borg
Mixing u Mastering: Howard Keith, Jagged House Studios
Tpinġijiet: Steve Bonello
Disinn: Robert Spiteri
Duplikazzjoni u stampar: Reciprocal Records
Qari tal-provi: Michael Spagnol
MUŻIĊISTI FL-ALBUM:
Daniel Cauchi, Kris Spiteri, Peter Borg, Marcelline Agius , Nadia Debono, Akos Kertész , Alex Bezzina, Aurellio Belli , Jesmond Azzopardi, Marco Cola, Ivan Borg, Eric Wadge, Oliver Degabriele, Robert Spiteri, Alex Debono, Fabrizio Giorgio, Matthew James Borg, Yuri Charyguine.
Pianist and songwriter Kris Spiteri has joined forces with percussionist and singer Daniel Cauchi in this duo project to record their debut album Lukanda Propaganda. The platform is adult contemporary and the songs, written and composed by Spiteri, are lyric driven.
The album is partly influenced by the Maltese as well as the global current social and cultural situations. Apart from this there are also songs which reflect some personal and interpersonal circumstances.
The artwork for the album’s booklet was designed by Steve Bonello, who has carefully drawn a drawing to describe each song.
This project had also the fortune of working in collaboration with the Malta Philharmonic Orchestra in the recording of the album as well as in a live performance for the launch of the album. This venture was sponsored by the Malta Arts Fund.
INFORMATION:
Words and music: Kris Spiteri
Arrangements : Daniel Cauchi, Peter Borg, Kris Spiteri
Orchestral Arrangements: Aurelio Belli
Recorded: Railway Studios (MT)
Production and engineering: Peter Borg
Mixing and Mastering: Howard Keith, Jagged House Studios
Booklet Drawings: Steve Bonello
Design: Robert Spiteri
Duplication and printing: Reciprocal Records
Proof reading: Michael Spagnol
MUSICIANS:
Daniel Cauchi, Kris Spiteri, Peter Borg, Marcelline Agius , Nadia Debono, Akos Kertész, Alex Bezzina, Aurellio Belli, Jesmond Azzopardi, Marco Cola, Ivan Borg, Eric Wadge, Oliver Degabriele, Robert Spiteri, Alex Debono, Fabrizio Giorgio, Matthew James Borg, Yuri Charyguine.

Additional information

Weight 80.0000 g
Author ,

Product categories and tags

SKU: 641243349862 Categories: