Ir-Raġel li ġie mal-Lejl

9789918200702
Paperback

Description

Lejla waħda, waqt li Bettina u wliedha Tommaso u Kristina kienu fuq il-bejt ta’ darhom, lemħu raġel fit-triq ta’ quddiemhom li talabhom l-għajnuna. Ġiethom ħniena minnu, tant li daħħluh ġewwa. Aktar tard, Bettina, kontra x-xewqa ta’ wliedha, stednitu jibqa’ magħhom bil-għan li jibda jeħdilhom ħsieb ir-raba’ mitluq li kellhom. Ir-raġel, li qal li kien jismu Konrad u li kien Ġermaniż, laqa’ bil-ferħa t-talba ta’ Bettina, iżda maż-żmien beda juri ċerti atteġġjamenti inspjegabbli.

X’kien sar minnu r-raġel ta’ Bettina?
Min kien tabilħaqq dan Konrad?
X’relazzjoni nibtet bejn Kristina u Simone, bint Girgor u Saverja?
Għaliex Girgor kien iħossu daqshekk obbligat lejn Bettina?

Rumanz ġdid ta’ Alfred Massa li żgur iħalli lill-qarrej kurjuż biex jara xi jkun se jiġri wara – tipiku tar-rumanzi ta’ dan l-awtur tant popolari fost il-qarrejja lokali.
Fi tmiem ir-rumanz il-qarrej isib sorpriża tistennieh.

Additional information

Weight 180 g
Dimensions 20 × 13 cm
Author
Cover
Publisher
Year of publication
ISBN 9789918200702
Pages 145

Product categories and tags

SKU: 9789918200702 Categories: Tags:

You may also like…