Il-Qilla tal-Gwerra fuq Għawdex 1940-1943

L-Edizzjoni l-ġdida mkabbra minn Charles Bezzina

9789995716561
Paperback

In stock

Description

L-Edizzjoni l-ġdida mkabbra minn Charles Bezzina

‘Permezz dan il-ktieb nixtieq nurik minn xiex għaddiet il-ġenerazzjoni Għawdxija li kienet tgħix għall-ħabta ta’ nofs is-seklu għoxrin, u minn xiex għaddew il-ġenituri tiegħek bejn is-snin kiebja 1940-1943. Il-ġenerazzjoni moderna, medhija kif inhi fix-xalar li ġab miegħu l-progress, tinsab aljenata u ma tafx minn xiex għaddejna. Int li għandek il-ktieb f’idejk, għożżu, ibża’ għalih, u għaddih lil uliedek sabiex din il-ġrajja ma tintesiex, u tgħaddi minn bniedem għal ieħor, minn ġenerazzjoni għal oħra, sabiex mill-assedju tal-1798 tibqa’ monument ħaj għal dawk l-Għawdxin li tilfu ħajjithom u djarhom, flimkien ma’ ħafna Għawdxin li magħhom iltqajt u tkellimt, u li għadhom isofru l-konsegwenzi tal-gwerra sal-llum, wara li għaddew kważi erbgħin sena.’

mill-Kelmtejn Qabel
Frank Bezzina
Ir-Rabat, Għawdex, 1977

Additional information

Weight 930 g
Dimensions 21.5 × 15 cm
Author ,
Cover
Publisher
Year of publication
ISBN 9789995716561
Pages 603
Photo Pages 96 on art paper
Language Maltese

Product categories and tags

You may also like…