Ħadd… Wara Ħadd

9789993271574
Hardback

In stock

Description

Dan il-ktieb jigbor fih erbgha u ghoxrin novella mizghuda b’firxa ta’ karattri ta’ kull xorta u sitwazzjonijiet bi sfond differenti – minn dawk realistici u psikologici sad-dinja fantastika ta’ hrafa ghall-kbar’. Ghalkemm il-kitba zgur ma tibqax lura milli tqalleb u tgharrex fil-hajja tal-karattri, bl-irkejjen xi minn daqqiet mudlama u vjolenti taghhom, l-ghajn tal-kittieb ma twarrab qatt-ghajn li ma tghaddix haqq imma li taccetta jekk mhux ukoll taghder id-dghufija u l-eccentricitajiet li jsawru kull wiehed u kull wahda minna.

Il-qarrej jispicca jintilef f’xenarju wara l-iehor fejn jaqsam mal-karattri s-sitwazzjonijiet drammatici, tragici u xi kultant anke umoristici li jsibu ruhhom fihom, jew minn rajhom jew ort ta’ haddiehor.

Additional information

Weight170.0000 g
Dimensions21 × 14.8 cm
Publisher
Pages133
ISBN9789993271574
Cover
Year of publication

Product categories and tags

SKU: 9789993271574 Categories: