Delitti u Misteri 17

1818-4448
Paperback

In stock

Description

F’Delitti u Mister Nru 17 il-qarrej se jsib taghrif dwar:

  • Membri tal-istess familja fl-izbarra. Il-kaz ta’ Nazzareno Abela li fl-1 ta’ Frar 1927 kien inghata l-forka ghax instab hati bil-qtil ta’ ommu Carmela.
  • F’Malta t-tortura giet abolita fl-1813. Fi zmien il-Kavallieri ta’ San Gwann it-tortura setghet tinghata biex persuna suspettata taghmel stqarrija ta’ htija. L-awtorizzazzjoni ghat-tortura setghet tinghata mill-imhallef li jkun jisma’ l-kaz u mhallef li baqa’ maghruf ghat-tortura kien Gulju Cumbo. Jinghad li dan l-imhallef kkundanna 120 ruh ghall-mewt.
  • Fit-22 ta’ Novembru 1963 kien gie assassinat il-President tal-Istati Uniti, John Fitzgerald Kennedy. Ghal hafna, l-assassinju tieghu huwa l-aktar assassinju kontroversjali li twettaq fis-Seklu Ghoxrin. Dwar il-qtil ta’ J.F.K. inkitbu hafna kotba u artikli, u f’din il-harga hemm taghrif interessanti dwar dan il-misteru.
  • L-omicidju twettaq minn kull strata tas-socjetà, fosthom politici b’kariga gholja bhal ma kien il-Kanadiz, Colin Thatcher Wilson li nstab hati bil-qtil ta’ martu JoAnn. Ghalkemm Colin haseb li wettaq delitt perfett, kien zbaljat.
  • Taghrif dwar is-serial killer Awstraljan, Eric Edgar Cooke li fl-1963 werwer l-abitanti ta’ Perth fl-Awstralja. Cooke kien joqtol lin-nies ghall-ebda raguni ta’ xejn.
  • Taghrif dwar it-terrorista Ilich Ramires Sanches, maghruf bhala Carlos Ix-Xakall. L-isem Carlos beda jissemma meta dan it-terrorista ssieheb fil-Front for Liberation of Palestine.

Additional information

Weight 155.0000 g
Dimensions 29.7 × 21 cm
Publisher
Pages 31
ISBN 1818-4448
Cover
Year of publication

Product categories and tags

You may also like…