Biex Nifhem Aħjar: Ħarsa madwar il-Fidi Kattolika

9993203874
Hardback

Out of stock

Join the waitlist to be emailed when this product becomes available

Description

Dan il-ktieb jagħti ħarsa wiesgħa lejn it-twemmin kattoliku billi jeżamina bir-reqqa kull kelma li hemm fil-Kredu ta’ l-Appostli u jfissirha bid-dettalji u bl-assożjazzjonijiet kollha tagħha. Hekk li mal-kelma “ħalaq” hemm tifsir mhux biss ta’ dak Ii soltu nifhmu bil-kelma iżda wkoll ta’ teoriji teoloġiċi kontempornaji dwar il-ġenna, I-anġli tajbin u ħżiena, I-infern il-purgatorju, I-art, I-evoluzzjoni. Hemm tifsir ukoll tal-problema tal-hażen materjali u morali, tal-problema tat-tbaitija, tal-mewt, tal-qtil, is-suwiċidju, I-abort, I-ewtanasja, il-gwerra, ii-piena kapitali. Hemm ukoll diskussjoni dwar I-Ispirtu s-Santu, il-Knisja bin-noti karatteristiċi tagħha l-firdiet fil-Knisja speċjalment dawk ta’ I-Ortodossi u tal-Protestanti, ir-riti tal-Knisja, I-Ordinijiet reliħjużi u l-monastiċiżmu.Hemm ukoll imfissra t-teoriji teoloġiċi moderni dwar il-mewt, il-ġudizzju partikulari u universali, il-Tieni Miġja, il-purgatorju u ħafna ohrajn, It-tifsur huwa ċar u bla ebda komplikazzjonijiet ta’ ħisieb jew ta’ diskors. L-istil huwa dak ta’ taħdidiet familjari, taħdidiet mugħmula għall-adulti bi stil mexxej u ħafif. L-indiċi dettaljat, mbagħad, jgħin lil min ikun irid jaqra fuq xi tema partikulari jew ifittex informazzjoni dwar xi persuna jew xi kwistjoni msemmija. ll-Professur M. Eminyan S.J igħid Ii dan il-kbieb “huwa miktub b’mod tajjeb ħafna wkoll dwar il-ħsieb teoloġiku kontemporanju, u huwa kważi enċiklopediku”.

Additional information

Weight 420.0000 g
Dimensions 21 × 14.8 cm
Publisher
Pages 311
ISBN 9993203874
Cover
Year of publication

Product categories and tags

SKU: BNA Categories: