Alison Joan Farrugia

Alison Joan Farrugia twieldet fis-17 ta’ Jannar tal-1977. Trabbiet u għadha tgħix sal-lum fir-raħal ta’ Ħal Luqa. Miżżewġa lil Jason u għandhom tlett itfal, Jamie, Rhys u Drake. Taħdem ġo skola primarja bħala learning support assistant. Tieħu pjaċir tqatta’ l-ħin liberu tagħha mal-familja u tħobb il-ħarġiet fil-kampanja. Il-ġibda speċjali li għandha għall-kotba tat-tfal bdiet minn meta kellha l-ewwel tifel fl-2003. It-tfal tagħha kienu l-ewwel ispirazzjoni biex tikteb ktieb tat-tfal bil-Malti, wara li ħafna drabi kienet tħobb tirrakkontalhom stejjer spontanji. Kitbet L-Avventuri ta’ Tipi sabiex filwaqt li t-tfal jieħdu gost jaqraw stejjer avventurużi li joħolqulhom tbissima, ikunu esposti għal-lingwa Maltija kif ukoll isiru jafu kif għandhom iġibu ruħhom f’sitwazzjonijiet differenti fil-ħajja ta’ kuljum.