Alfred Cachia

BDL Books - Alfred CachiaAlfred Cachia, bin Ġużeppi u Inez, imwielda Micallef, twieled f’Birkirkara fil-31 ta’ Diċembru 1934. Ħa l-edukazzjoni primarja fl-iskola tal-gvern u sekondarja fil-Kulleġġ San Alwiġi. Wara, studja għal rasu.
Għallem fl-iskejjel primarji tal-gvern. Inħatar uffiċjal tad-dwana, uffiċjal għoli fis-servizz pubbliku, konsulent mal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta’ Malta u uffiċjal għoli f’intrapriża privata.
Kiteb poeżija, drama u xogħlijiet letterarji li xxandru fuq ir-Rediffusion u stazzjonijiet tar-radju u ġew ippubblikati f’antoloġiji u ġurnali bil-Malti u bl-Ingliż. Rebbieħ ta’ premjijiet f’konkorsi nazzjonali ta’ poeżija u drama.
Awtur tal-kotba: Tfuliti f’Birkirkara fi żmien il-gwerra (pubblikazzjoni BDL – 2016) u San Piju X (pubblikazzjoni knisja San Piju X ta’ Santa Luċija –¬ 2014).
Ħadem fiċ-ċirkolu San Pietru tal-ġuvintur tal-Azzjoni Kattolika Maltija ta’ Birkirkara. Mexxa l-fergħa tas-St John Ambulance Brigade ta’ Birkirkara u għaqdiet teatrali tat-tfal u taż-żgħażagħ.
Ħadem fl-Għaqda Letterarja Maltija, f’għaqdiet tax-xogħol tal-ħaddiema, fil-Confederation of Malta Trade Unions u fil-Malta Amateur Football Association.
Iħobb id-drama, il-qari, is-safar u jdoqq l-orgni.
Iżżewweġ lil Lilian, imwielda Briffa. Illum hu armel.