Fanali Vjola :: it-2 livell

Fuq il-jott

Ix-xiħ bil-ġuħ

Kemm saq ix-xiħ