KM

9993270458
Hardback

Out of stock

Join the waitlist to be emailed when this product becomes available

Description

Dawn l-poeziji tnebbhu mill-kilometri li l-kittieb Immanuel Mifsud ivvjagga f’ghaxar pajjizi differenti Ewropej: ir-Repubblika Ceka, Franza, il-Fillandja, Spanja, il-Polonja, isSlovakkja, il-Bosnja-Herzegovina, is-Slovenja, ir-Kroazja u l-Awstrija. Dawn il-kitbiet ivarjaw minn dokumenti personali ghal ohranjn li jimmarkaw ir-reazzjonijiet tieghu ghall-grajjiet l-aktar sinificanti ta’ dawn il-pajjizi, fosthom ir-rivoluzzjoni bellusija ta’ l-ex-Cekoslovakkja, id-dizintegrazzjoni tal-Jugoslavja, il-gerja ta’ l-Olokawstu fil-Polonja u l-esperjenzi differenti tar-regimi Komunisti f’dawn ilpajjizi.

Ippubblikat mill-Klabb Kotba Maltin propju f’gheluq is-sena mid-dhul ta’Malta fl-Unjoni Ewropea, km, juri l-mixja ta’ kittieb li salpa mill-periferija lejn ic-centru ta’ kontinent bi stroja mqallba ta’ imperi, dmija u purtieri tal-hadid.

This book was inspired by the kilometres covered by Immanuel Mifsud in ten European countries: The Czech Republic, France, finland, Spain, Poland, Slovakia, Bosnia-Herzegovina, Slovenia, Croatia and Australia. The poems range from personal documents to the poe’s reactions to some of the most significant historical events o these different places, such as the Czechoslovak Velvet Revolution, the distegration of Yugoslavia, the Polih scar of the Holocaust, and the diverse experiences of Communist regimes in these countries.

Published by Klabb Kotba Maltin a year after Malta joined the European Union, km, documents the voyag of a writer who sets sail from the periphery to the centre of a continent with a troubled history of empires, blood and iron curtains.

Additional information

Weight 150.0000 g
Dimensions 21 × 14.8 cm
Publisher
Pages 176
ISBN 9993270458
Cover
Year of publication

Product categories and tags

SKU: 9789993270454 Categories: