Horatio Vella

Il-Professur Horatio Caesar Roger Vella twieled f’Tal-Pieta fis-26 ta’ Novembru. 1952, u trabba f’Tas-Sliema. Huwa studja fis-Seminarju tal-Furjana u fl-Ingilterra. Iggradwa fl-Universita ta’ Malta B.A. (Hons.), M.A. u Ph.D. fil-Latin u fil-Grieg bejn 1976 u 1979. Ghallem fl-Universita ta’ Zimbabwe bejn l-1979 u l-1989, u fl-Universita ta’ Malta sa llum. Ghallem ukoll fl-Universita ta’ Malawi, Lnd fl-Isvezja, Riga fil-Latvia, Vilnius fil-Litwanja u Melbourne, fl-Awstralja. Huwa kiteb kotba u artikoli fuq l-istorja ta’ Malta, Epika Klassika, Mitologija Griega, Metrika Klassika u Epigrafija Latina f’Malta , u hadem ukoll fuq traskrizzjonijiet u traduzzjonijiet mil-Latin u l-Grieg, u katalogarizzar u kompjuterizzar ta’ arkivji f’Malta u Ghawdex. Il-Professur Vella, li ilu joqghod f’Hal Kirkop mill-1989 u li jaghti sehem attiv fil-parocca, huwa mizzwweg lil Vivienne nee Caruana, u ghandhom tifel jismu Jerome.