The authors

Welcome to our author‘s corner. We want to tell people more about you and your books. So please, send us your biography with a photo of self and join our growing community of writers, editors, bloggers, poets, dramatists, playwrights and novelists. 

1 2 3 13

Paul Mizzi

Paul Mizzi twieled ir-Rabat, Għawdex, fit-13 ta’ Diċembru, 1960. Bħala Kristjan Evanġeliku kiseb BA fit-teoloġija u minn żgħożitu ilu jgħallem il-Bibbja u jittraduċi kotba reliġjużi għall-Malti.

Għal aktar minn 30 sena serva bħala pastor fil-Knisja Evanġelika Trinità, u kien strumentali fit-twaqqif tal-Malta Evangelical Library.

L-ewwel pubblikazzjoni maġġura tiegħu hi Nixtiequ Naraw lil Ġesù, ġabra ta’ studji introduttorji għas-27 ktieb tal-Patt il-Ġdid. Aktar tard ippubblika F’Dawlek Naraw id-Dawl, katekiżmu li jkopri d-dottrini prinċipali tal-Bibbja.

Riċentement ippubblika Il-Patt il-Ġdid, traduzzjoni ġdida mill-Grieg għall-Malti, kompluta b’notamenti u referenzi. Abbinata miegħu għandu l-blog https://pattgdid.blogspot.com/ li fiha bosta artikli u studji fuq diversi aspetti bibliċi. Għal dan iddedika bosta snin, u jqisu bħala l-opra ewlenija tiegħu.

Għandu għal qalbu l-kitba kreattiva, kif jixhed ir-rumanz tiegħu, It-Tmien Meravilja. Apparti minn dan kiteb poeżiji, innijiet, novelli, drammi, rumanzi Kristjani, rumanzi storiċi, kif ukoll rumanzi umoristiċi u satiriċili qed jistennew il-pubblikazzjoni. Bħala delizzju għandu l-pittura biż-żejt u l-logħba taċ-ċess.

Hu miżżewweġ lil Michelle, u għandhom żewġ ulied, Christine u Jeanelle.

Alexia Xuereb Diacono

Alexia Xuereb Diacono twieldet ġo Birżebbuġa fit-8 ta’ April 1989. Sa minn età żgħira kellha namra kbira għall-kitba, u kienet tħarbex xi noti bl-ideat li kienu jiġuha. Ta’ adulta żżewwġet u marret toqgħod Marsaskala. Wara li ħelset l-istudji tagħha, bdiet taħdem ta’ għalliema fl-Iskola Primarja tal-Imqabba. Aktar tard ħadmet ukoll fl-iskola primarja ta’ Marsaskala. Apparti l-kitba għandha wkoll passjoni lejn il-lingwi. Fil-fatt hi taf titkellem bil-Malti, bl-Ingliż, bil-Franċiż, bit-Taljan u anke l-lingwa tas-sinjali. Il-passatempi tagħha huma l-għawm – fil-fatt fis-sajf tmur kważi kuljum il-baħar – il-qari u anke l-kitba. Minbarra dan tħobb issiefer u titgħallem fuq kulturi ġodda. Il-Kotba tagħha huma Maskri u Misteri; w Imrar u Mħabba.

Mevrick Spiteri

Mevrick Spiteri holds a B.A. History and Archaeology from the University of Malta and an M.A. from the International Institute for Baroque Studies, University of Malta. His research interests lie in historical landscape studies through an economic and social history, focusing on aspects of development, property, land use, and the transformation of space. He has published extensively on the reconstruction of urban environments, especially on Valletta and on related subjects including the building industry, legislation, the Officio delle Case, cabrei, and Maltese periti in the early modern period.

Christian Mifsud

Christian Mifsud is a graduate from the University of Malta with a degree in Archaeology and Anthropology and a master’s degree in Baroque Studies. He was active as a fieldwork archaeologist and has also worked on major national sites and World Heritage Sites whilst working with the Superintendence of Cultural Heritage.  His ongoing PhD studies focus on urban development of the 16th century Malta, with key research interests including early modern archaeology, urban development, documentation methods and 3D reconstruction techniques for archaeological and historic sites. He currently works at Heritage Malta where he is the curator for Research and Documentation of Historic Buildings.

Stanley Fiorini

Stanley Fiorini is Professor Emeritus and Senior Fellow of the University of Malta. His interest in Maltese History has led to several publications of sole- or joint-authorship including The ‘Mandati’ documents at the Archives of the Mdina Cathedral, Malta: 1473-1539 (1993), Mdina – The Cathedral City of Malta (1996), and Tristia ex MelitogaudoLament in Greek verse of a XIIth-century exile on Gozo (2010). He has, furthermore, initiated the series entitled Documentary Sources of Maltese History, to which he has contributed, solely or jointly, the first fourteen volumes.

Claude Busuttil

Claude Busuttil graduated at the University of Florence (Italy) in 1998 with a Masters Degree in Architecture specialising in History of Architecture and Restoration of Monuments. He has been practising as an architect since 1999 and is presently a Lecturer at the International Institute for Baroque Studies within the University of Malta. In 2018 he defended successfully his Ph.D thesis entitled “The Influence of French Military Engineers on Maltese Architecture during the Reign of Louis XIV” at the University of Rouen in France.

Alan Xuereb

Alan Xuereb minn meta kien tifel kien affaxxinat bil-kożmoloġija, il-filosfija u l-politika. Huwa għandu dottorat fil-Liġi u għandu M.Phil. fil-filosofija tad-Dritt. Bejn l-1996 u l-2008 huwa ħadem bħala avukat f’Malta fejn ipprattika prinċipalment fil-qasam tad-dritt tal-familja u fejn iddedika ruħu fost l-oħrajn sabiex jgħin lill-foqra moħbija. Prinċipalment bl-involviment tiegħu fil-Moviment Era Ġdida, kif ukoll bil-ħidma tiegħu fl-Ordni Dumnikan. Huwa kien ukoll uffiċjal legali fid-Direttorat tal-Unjoni Ewropea fiż-żmien meta Malta kienet qed tinnegozja l-adeżjoni tagħha mal-Unjoni Ewropea. Sussegwentement huwa aġixxa wkoll bħala konsulent dwar id-dritt tal-Unjoni Ewropea għal diversi kumpanniji, organizzazzjonijiet u aġenziji governattivi. F’dan il-perijodu wkoll huwa ġie appuntat bħala CEO ta’ kumpannija tat-traduzzjonijiet u tal-konsulenza dejjem fil-qasam tal-Unjoni Ewropea. Illum il-ġurnata jaħdem bħala ġurista-lingwista mal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea fil-Lussemburgu. Dr. Xuereb huwa miżżewweġ lil Silke (nee Maninger) u għandhom żewġt itfal, Tristan u Alea. Huma jgħixu ġewwa Tawern fil-Ġermanja. Dr. Xuereb huwa membru tar-Royal Institute of Philosophy ta’ Londra u huwa membru attiv tal-Philosophical Society ta’ Oxford. Huwa awtur ta’ diversi artikli f’ġurnali Maltin u f’diversi rivisti ta’ xeħta filosofika fir-Renju Unit. Huwa jikteb fuq temi filosofiċi differenti partikolarment dwar il-filosofija politika, l-moralità u d-dritt u l-metafiżika. Dan il-ktieb huwa l-qofol ta’ snin ta’ riflessjoni dwar il-ġid komuni.

DWAR IL-KTIEB

Ma tantx jinkitbu kotba dwar il-filosofija politika bil-Malti. Ir-raġunijiet jistgħu jkunu numerużi pero s-sitwazzjoni fattwali hija dik. Riflessjonijiet dwar il-Ġid Komuni huwa tip ta’ tluq minn dik is-sitwazzjoni. Jidher ukoll li l-mod kif qed issir il-politika f’Malta, u wieħed jazzarda jgħid barra minn Malta, huwa wkoll xi ftit pragmatiku, iktar dwar is-sodisfazzjon tal-klijent u inqas dwar prinċipji. Realistikament, fil-politika huma ferm importanti l-istrateġija, il-kuntatt man-nies, u l-wegħda ta’ ħajja aħjar. Hawn min jgħid li l-poltika hija 1% ispirazzjoni u 99% perisperazzjoni. Madankollu, minkejja li dan kollu jista’ jkun minnu, huwa minnu wkoll li dak il-1% jrid inevittabbilemnt jispira u jiġġustifika d-99% tax-xogħol l-ieħor. Sabiex jintlaħaq dan l-iskop irid jsir ħafna ħsieb. Dan il-proċess ta’ ħsieb huwa parti essenzjali mill-filosofija politika. Dan il-ktieb huwa tentattiv umli sabiex jiftaħ diskussjoni fuq il-livell ta’ dak il-1%. Il-ktieb filwaqt li indirizzat lejn kulħadd li jinteressah jaqra dwar il-filosfija politika b’mod ġenerali u dwar il-ġid komuni b’mod partikolari, għandu jkun ta’ interess, wieħed jittama, għal dawk li jixtiequ jaħsbu iktar fil-fond jew iktar fil-wisa’ dwar dan is-suġġett. Jiġu f’moħħ dak li jkun gamma sħiħa ta’ persuni, minn studenti universitarji li jixtiequ jiktbu fuq din tema sa politiċi li jridu ġabra analitika dwar dan il-kunċett li tant jissemma u fl-istess ħin jibqa’ tant misterjuż. Dan il-ktieb ma huwiex manwal ta’ x’għandu wieħed jaħseb jew x’għandu jagħmel, iżda huwa iktar suġġeriment ta’ kif wieħed jista’ jibda djalogu fil-politika fuq livell li ma huwiex dak ta’ konfrontazzjoni iżda wieħed ta’ kooperazzjoni. B’dan il-prinċipju bħala sinsla kunċettwali tal-proġett wassal għat-tqassim finali tal-manuskritt f’żewġ taqsimiet. L-ewwel taqsima tal-ktieb tanalizza l-interazzjoni bejn il-filosofija politika u l-ġid komuni mill-ottika ta’ għażla ta’ filosfi u movimenti. It-tieni taqsima tiffoka iktar fuq l-aspetti kunċettwali tal-ġid komuni. Dan il-ktieb intbagħat għall-pubblikazzjoni fl-eqqel tal-pandemija tal-COVID-19 jew kif inhu magħruf aħjar il-Coronavirus. Kriżi li wriet kemm hemm ħtieġa ta’ politika u ekonomija differenti minn dik attwali, fejn mikrobu żgħir ġab għarkobbtejhom gvernijiet ta’ pajjiżi kbar u farrak ekonomiji madwar id-dinja.

Simon Salafia

Simon Salafia received his education at the Rabat Primary Government School and at St. Aloysius’ College. He continued his studies at the University of Malta where he graduated in Electrical Engineering. Due to his interest in the Spanish Language, he studied this language and reached its highest level of proficiency, recognised internationally, that is, the Proficiency Level of the Diploma of Spanish as a Foreign Language (University of Salamanca). He taught Spanish in Spanish-Maltese Cultural Centre, Government Schools, ITS and as a part-time lecturer at the University of Malta.

His main interests and hobbies are travelling, trekking and Maltese History and Culture, with a special reference to the Medieval Period. He is also a licensed Guide and a professional interpreter (in Spanish, English and Maltese, with Italian as a passive language) with an experience of more than 200 conference-days. The most prestigious event as an interpreter was the 5+5 Summit held in Malta in 2012, always working in the Spanish Booth.

Prof. George Gregory Buttigieg

Prof. George Gregory Buttigieg, teaches Obstetrics and Gynaecology at the University of Malta and Plovdiv Medical University in Bulgaria. He also lectures Medico-Legal Studies at the Department of Pharmacy of the University of Rome, Tor Vergata. He has also served on the Medical Council of Malta(16.01.01 – 20.11.03), represented Malta at the Union Professionnelle International des Gynécologues et Obstétriciens (1994 -1997) as well as the European College of Obstetrics and Gynaecology(1996-2002). He was also International Secretary of the Commission for the Exchange of Resident Doctors(1998 – 2001) and represented Malta on the Representative Committee of the Royal College of Obstetricians and Gynaecologists (2009-2012).

Buttigieg is also a member of the Diplomatic Corps and is Malta’s Ambassador to the Government of the Order of Malta. He is a Knight of Malta, has been decorated with the Commander’s Cross and has been honoured with two Grand Crosses.   

Buttigieg has published medically widely in various chapters, books and scientific journals, his latest work being the two volume opus Optimising Maltese Obstetric Medico-Legal Dynamics. He has also authored many works on Hospitaller history and enjoys writing historical fiction. In 2006 he was awarded the National prize for his book Of Craft and Honour and a Templar’s Chronicles. In his younger days, Buttigieg authored many radio-plays and radio-serials, winning many Rediffusion awards.

Although still clinically active, Prof Buttigieg’s work is becoming ever increasingly academic, split between research, lecturing and publishing.

Joe Friggieri

Prof. Joe Friggieri (born 1946) is Professor of Philosophy and a member of the Senate at the University of Malta, poet, playwright and theatre director.

Friggieri was the first professor of philosophy on the University of Malta faculty not to be a Catholic priest and succeeded Peter Serracino Inglott in 1996 upon the latter’s retirement. He holds doctorates from the University of Milan (Cattolica) and The University of Oxford. Friggieri has been guest research scholar and lecturer at the Universities of Venice, Amsterdam, St Andrews, Augsburg and Genova.

Friggieri’s publications include three volumes of poetry, three collections of short stories, a number of plays, as well as two volumes entitled In-Nisga tal-Ħsieb, the first history of philosophy publications in Maltese. He has won several literary awards, including the National Literary Prize three times (1993, 1999 and 2003). One of his most popular works is L-Istejjer tar-Ronnie, published in 1994 by Klabb Kotba Maltin, which caricatures father of four ir-Ronnie, a Maltese middle-aged mechanic, in a series of short stories. The original publication was so popular that it was eventually turned into a teleserial.

In 2004 Friggieri unsuccessfully contested Malta’s first elections for the European Parliament on behalf of the governing Nationalist Party, garnering a total of 5457 votes on first count.

1 2 3 13